fbpx

Enviament de propostes

Programació per a la primera infància (de 0 a 6 anys)

Porta4 busca propostes per la seva programació de Teatre per a petits, per a espectadors i espectadores entre 0 i 6 anys d’edat.

Porta4 també dóna lloc a companyies emergents amb propostes escèniques en petit format i que innovin en el llenguatge teatral, amb la premissa que treballin propostes adreçades a la primera infància.

Els horaris a programar són:

 • Divendres a la tarda.
 • Dissabte al matí i a la tarda.
 • Diumenges al matí i a la tarda.

 

El responsable del projecte haurà d’aportar la següent documentació:

 • Dades de contacte: nom de la companyia, nom fiscal i número de CIF, dades del responsable de la companyia.
 • Dossier del projecte artístic, incloent presentació de la companyia.
 • Dossier pedagògic, valorem el treball pedagògic juntament amb l’estètic en aquesta franja d’edat de 0 a 6 anys.
 • Currículum del grup, amb relació de tots els seus components.
 • Document en format Word que inclogui, necessàriament: sinopsi de l’obra, durada, idioma, gènere de l’obra, edat recomanada, fitxa tècnica i artística.
 • Imatges de bona qualitat i resolució.
 • Declaració sobre la propietat dels drets d’autor utilitzats en la representació per la qual el grup sol·licitant té autorització del propietari legítim dels drets d’autor per representar les obres, la qual cosa acredita mitjançant l’oportú document expedit per la Societat General d’Autors d’Espanya (SGAE); o bé que l’autoria de les obres correspon a les mateixes companyies que la representen, i que aquestes posseeixen tots els drets corresponents per realitzar les representacions.
 • Vídeo de l’obra o treballs de la companyia.

El correu per rebre/compartir propostes és: programacio@porta4.cat – WhatsApp: 699123139

programació per a la primera infància - Porta4

Amb el suport de:

Abrir chat