fbpx

Direcció d’actors

MATRÍCULA OBERTA CURS 2019-20!

No hi ha dates programades per a aquest curs.

Et pot interessar

Docent: Francesc Amaro

Requisits per a l’admissió: curs amb plantejament teòric-pràctic basat en la relació que s’estableix entre l’actor i el director d’escena en el qual s’estudiaran i analitzaran els diferents elements de significació del procés d’assajos i el treball de construcció del personatge des de la ficcionalidad literària en la ficcionalidad escènica per arribar a una proposta determinada de direcció escènica que estigui sistematitzada i fonamentada amb el treball d’interpretació.

Direcció Actors Francesc Amaro Porta4

Objetius

L’objectiu principal és proporcionar a l’alumne un mètode analític que té com a finalitat, més enllà de la compressió comuna del text, extreure el màxim d’informació possible sobre els principals aspectes que determinaran posteriorment la definició del sentit general de l’escenificació i el treball creatiu amb els actors.

 • Comprendre la metodologia que permet transitar del text literari-dramàtic a l’espectacle.
 • Comprendre i sensibilitzar a l’actor davant una proposta de sentit de l’espectacle a partir de la lectura contemporània del text i la seva tasca dins de l’escenificació.
 • Conèixer el concepte i àmbit expressiu de les diferents etapes del procés d’assajos dels quals disposa l’actor en la construcció del personatge dins de l’espectacle, seguint les pautes establertes pel director d’escena.
 • Reconèixer i valorar les fases i processos de la construcció del personatge dins de l’espectacle.

Continguts

Treball de taula: lectura i anàlisi del text. Conflicte principal i anàlisi del text per a l’acció.

 • Concepte d’acció. Acció psicològica i acció física, acció externa i interna. Anàlisi de l’acció: circumstàncies, objectius, conflictes i obstacles. Acció principal i accions secundàries.
 • Establiment de les circumstàncies donades i estudi de la situació. La construcció del subtexto, és a dir, la qual cosa no diuen i fan els personatges. Causa-efecte, estímul-resposta.
 • El moviment com a base de treball i expressió.
 • L’espai i el temps dramàtics.
 • El ritme.
 • El valor del saber mirar i escoltar.
 • Construir l’escena des del món intern dels actors.
 • Planificació dels assajos.
 • Presentació.

Metodologia

Es propiciarà el procés conceptual per donar lloc a situacions motivadores i d’aplicació dels continguts impartits. Això exigeix un aprenentatge participatiu, fomentar la reflexió crítica i estimular l’elaboració de conclusions pròpies, així com una dinàmica d’integració permanent entre alumne i professor i entre companys, mantenint un ambient respectuós en què siguin capaços de valorar i desenvolupar l’autocrítica en el seu treball i l’aliè. Al llarg de la programació es compaginarà la tècnica de treball o participació individual amb moments en els quals es pot desplegar la tècnica de grups reduïts (pràctiques d’adreça actoral).

Cada jornada de treball es dividirà en dues fases:

 • La primera estarà centrada en una classe teòrica on s’explicaran els continguts dels quals consta el curs
 • En les hores restants s’aplicaran aquests conceptes per mitjà d’exercicis pràctics plantejats pel professor i executats pels alumnes.
  Es treballarien tres o quatre escenes concretes, depenent del nombre d’alumnes i dels actors que tinguéssim disponibles, com per exemple: Un tramvia anomenat desig de Tennessee Williams, La nit de les tribades de Per Olov Enquist, Edmond de David Mamet i Top Girls de Carol Churchill.

Abrir chat